Tanulmányi ösztöndíj

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola a Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvánnyal karöltve azzal a céllal hívta életre ezt az ösztöndíjprogramot, hogy ezzel még inkább motiválja felső tagozatos diákjait jobb eredmények elérésére, illetve az elért tanulmányi eredmények színvonalának megtartására. Kimondott célunk iskolánk felső tagozatának erősítése, a tanulmányi eredmények javítása, illetve a felsős osztálylétszámok megtartása.

Az ösztöndíjban részesülők köre:

A mindenkori 6., 7., 8. évfolyamra járó diákok nyerhetik el az ösztöndíjat.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételrendszere:

Az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények (osztályzatok) átlaga alapján kapják a diákok.

Az átlagszámításba csak közismereti tárgyak számítanak bele (magyar nyelv- és irodalom, történelem, német nyelv- és irodalom, matematika, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz).

Az átlagszámítás havonta történik és mindig a göngyölített átlagot vesszük figyelembe. Tehát az adott hónap teljesítménye nem önmagában számít, hanem az érvényes tanév már teljesített hónapjainak átlagával együtt (azzal együtt átlagolva) kerül kiszámításra a hónapra érvényes tanulmányi átlag.

Az ösztöndíj összege és a folyósítás módja:

Az ösztöndíjat havi rendszerességgel kapják a diákok az aktuális tanév szeptember hónapjától május hónapig (kilenc hónap).

A 2013/2014-es tanévben február hónaptól kezdődően jár ösztöndíj.

Az ösztöndíj összege a 2017/2018. tanév szeptember hónapjától kezdődően a tanév végéig a következőképpen alakul:

Tanulmányi átlag:                               Havi összeg:

      4.01-  4.50                                        3.000.-  Ft

      4.51-  4.74                                        4.000.-  Ft

      4.75-  5.00                                        5.000.-  Ft

Az ösztöndíj rendszere és az elnyerhető összeg minden év augusztusában felülvizsgálásra kerül, és azt az iskola a pedagógiai céljainak megvalósítása érdekében és a mindenkori gazdasági helyzet függvényében átalakíthatja, módosíthatja, megszüntetheti.

Az ösztöndíjat a Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvány (2081. Piliscsaba, Templom tér 7.) folyósítja a tanulók részére.

Piliscsaba, 2017. szeptember 01.

 

                        Ruskó András                                                              Manek Tímea

                            igazgató                                                               kuratórium elnöke

              Hauck János Német Nemzetiségi                                      Deutsche Schule Piliscsaba

                      Általános Iskola                                                                Alapítvány