Jó eredménnyel zárult az első Hauckos szintfelmérő!

Iskolánk az idei évben először tanulmányi szintfelmérőket szervez saját diákjai számára.
Ezekkel a belső vizsgákkal több célunk is van. Az eredmények tükrében könnyebb lesz a csoportok
beosztása az adott tantárgyak esetén, a diákok pedig olyan rutinra tehetnek szert, amelynek
segítségével kevesebb stressz mellett tudnak majd nyelvvizsgát, felvételi vizsgát tenni. Ismerős arcok
előtt, támogató környezetben adhatnak számot tudásukról idéntől, miközben észrevétlenül
elsajátítják az ilyen helyzetekben megfelelő viselkedéskultúrát.

A vizsgák anyaga mindig az adott csoport tananyagi követelményeire épül, de a nyolcadik
évfolyamosok esetén a második félévben egy, tantárgyakon átívelő projektet kell majd bemutatniuk
a diákoknak.

A szintfelmérésben részvevő évfolyamok:

  • 4. évfolyam (Magyar nyelv- és irodalom, Matematika, Német nyelv)
  • 7. évfolyam (Német nyelv)
  • 8. évfolyam (Magyar nyelv- és irodalom, Matematika, Angol nyelv, Projekt)

Fontos tudni, hogy a felmérők írásbeli és szóbeli részekből állnak és meghatározott sztenderdek
alapján készültek. A matematika, német és angol nyelv írásbeli részében online feladatsorokat kell a
diákoknak megoldaniuk. Mindezt azzal a céllal, hogy hosszú távon is összehasonlíthassuk az egyes
évfolyamok és osztályok eredményeit.

2017. december 13-án, Luca napján került sor az első szintfelmérőre magyar nyelv- és
irodalom tantárgyból, amelyen a nyolcadikos diákok bizonyíthatták felkészültségüket. A vizsga két
részből állt, az írásbeli, helyesírás és szövegértés egységekre tagolódott, majd ezt követte a szóbeli
vizsgarész, ahol 10 előre kiadott tételből kellett húzni egyet. Rövid felkészülési időszak után a diákok
saját leírt jegyzeteik alapján, önállóan vagy a szaktanár segítő kérdései alapján fejtették ki a témát a
vizsgabizottság tagjai (Bátorfi Éva, Szegedi Zoltán (elnök), Ruskó András) előtt.

A vizsgabizottság egyöntetű véleménye alapján kijelenthetem, hogy a szintfelmérő minden
szempontból sikeresen zárult. A diákok általánosan tekintve és önmagukhoz mérten is jó
eredményeket értek el. Mindenkiről elmondható, hogy kellő komolysággal és magabiztossággal vett
részt a vizsgán. Felkészületlenül senki sem érkezett, mi sem bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy a
vizsgaeredmények összátlaga 4.00 lett.

Mindenképpen elismerés illeti a felkészítő tanárt (Szegedi Zoltánt) és a részt vevő diákokat szintúgy.
Bízom benne, hogy a közeljövőben következő felmérések hasonlóan jó eredményeket fognak
majd hozni, amelyek diákjaink javára szolgálnak minden téren és nem utolsó sorban tovább öregbítik
iskolánk hírnevét.

Piliscsaba, 2017. december 14.
Ruskó András
igazgató