Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola

Iskolánk Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola 8 osztályos két tannyelvű iskola, mely 1999-ben nyitotta meg kapuit. Megalakulásunkat a szülők kezdeményezték, Piliscsaba Német Kisebbségi Önkormányzata támogatta, segítette.

2005 nyarán az iskolánk elöregedett, rossz állapotban lévő épületét felújították és beépítésre került a tetőtéri rész.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka kiegészül a német nemzetiségi tartalmakkal, ami a német nyelv szóbeli és írásbeli megismerésén túl a helyi németség és a magyarországi németség hagyományaival, szokásaival, ünnepeivel, irodalmával, történetével, népdalkincsével, és táncaival való megismerkedést is jelenti.

Tanulóink német nyelven tanulják a történelem, természetismeret, földrajz, ének, testnevelés, hon és népismeret tantárgyakat. Mindezek mellett természetesen minden tantárgy tanítása során fontosnak tartjuk, hogy tanulóink nyitottak legyenek a világ dolgai iránt, és a mindennapi életben is helyüket megállni tudó, intelligens, fiatalok hagyják el iskolánkat.

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola Piliscsaba három általános iskolájának egyikeként azt vállalta fel, hogy a városba élő német nemzetiség igényeit és jogos elvárásait is figyelembe véve tegyen eleget törvényben is előírt oktató-nevelő tevékenységének. A piliscsabai német kisebbség nemzetiségi önkormányzatban is megmutatkozó ereje és kitartása hozta létre az iskolát 1999-ben, azzal a szándékkal, hogy több más településhez hasonlóan Piliscsaba is büszke lehessen arra, hogy az itt élő nemzetiségek képesek fennmaradni, kultúrájuk önállóságát megtartani, miközben végig szem előtt tartják más kultúrák szuverenitását is. Az iskola fenntartója a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely az iskolák államosítása után is meg tudta őrizni pozícióját. Az idei tanévtől egyre több nemzetiségi iskola követi példánkat és kilép a KLIK fenntartása alól. Természetesen ez csak ott lehetséges, ahol közös szándék mutatkozik önálló intézmény indítására és a helyi nemzetiségek eléggé erősek jogaik érvényesítéséhez.

Az együttélés íratlan szabályainak betartása érdekében iskolánk mindenki számára nyitott, aki hajlandó elfogadni, hogy nálunk több tantárgyat is németül kell tanulni, a magyar nép- és honismeret mellett a magyarországi németség kultúrájával is mélyrehatóan meg kell ismerkednie a diákoknak.

Az épület a város szívében, a 10-es út és a Tinnyei út kereszteződése alkotta csomópontban, a Nagytemplom tőszomszédságában helyezkedik el. Fekvése ideálissá teszi tanintézménynek, hiszen minden irányból könnyen és viszonylag egyszerűen megközelíthető, a templom előtti park pedig kellő védelmet biztosít a környező utak forgalma és zajszennyezése ellen.

 Az iskolában elsőtől nyolcadik évfolyamig folyik a nevelés és oktatás. A nyolc évfolyamon jelenleg kilenc osztályban. A 2014-2015-ös tanévben a második évfolyamon két párhuzamos osztály van, a többi évfolyamon pedig egy-egy. A jelenlegi tanulólétszám 166 fő. A korlátozott kapacitás miatt jelenlegi körülményeink között ennél markánsan magasabb diáklétszám elérése nem is volna lehetséges.

Az iskolában 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus dolgozik, és három fő részmunkaidős segíti még a munkánkat.

Iskolánk kéttannyelvű oktatási intézmény, ebből adódóan a tárgyak legalább 50%-át kötelezően német nyelven tanítjuk. Alsó tagozaton elsősorban a készségtárgyakat (testnevelés, ének, rajz, környezet), míg felsőben ezeken felül a történelmet, természetismeretet és földrajzot tanulják a gyerekek németül. Mind a nyolc évfolyamon végigvonul a hon- és népismeret, amely a tantárgyi kereteken túllépve meghatározó az iskola egész szellemiségét tekintve is.

A németül tanult tárgyakon kívül mindenkinek heti öt német nyelv és irodalom órája van, ami megalapozza azt a feltétlenül szükséges nyelvtudást, melynek segítségével képessé válnak a diákok a tanagyag idegen nyelven történő elsajátítására is. A nyolc éven át, ilyen magas óraszámban tanult nyelv alkalmassá tesz minden ellően szorgalmas és motivált gyermeket arra, hogy az általános iskola után bármilyen középfokú intézményben helyt tudjon állni, ahol megalapozott nyelvtudásra van szükség.

Az iskola kiépített, bár nem a legmagasabb színvonalú informatikai rendszerrel bír, nyelvi laborunk például egyáltalán nincs. Külön helységben működik a bárki számára hozzáférhető könyvtár, ahol a magyar nyelvű anyagokon kívül számos német nyelvű könyv és folyóirat is fellelhető.

Az egyes diákok és pedagógusok személyes kapcsolatin kívül az iskola baráti viszonyt táplál Piliscsaba testvérvárosával, a németországi Möckmühllel. A közöttünk lévő diákcsereprogramnak köszönhetően évről-évre diákok és pedagógusok utazhatnak Németországba, illetve fogadhatják a Németországból tapasztalatcserére érkező diákokat. Az anyaországgal való, élő kapcsolat alapvető fontosságú nemzetiségi iskolánk számára, hiszen így a Németországba kitelepített magyarországi németség elsőkézből értesülhet az itteni eseményekről, másrészt pedig diákjaink és pedagógusaink nyelvi fejlődéséhez is nagymértékben hozzájárul az anyanyelvi németekkel ápolt szoros munka- és baráti kapcsolat.

A tantestület viszonylag alacsony létszáma miatt az együttműködés nagyon jó, köszönhetően annak is, hogy az átlagéletkor nagyjából azonos. Munkaközösségek nincsenek, de az azonos szakot tanítók folyamatos párbeszéddel alakítják ki a közös nevezőt. A vezetőség két tagból áll, az igazgató és közvetlen helyettese szerves része a tantestületnek. Mindketten tanítunk és a pedagógia célok kitűzésében és elérésében a tantestület valamennyi tagjával közösen dolgozunk.   

Számos tanórán kívüli foglalkozást tartunk, a teljesség igénye nélkül, néhány iskolánk által szervezett tevékenység: Márton-napi felvonulás, Adventi készülődés, Téltemetés, Kitelepítési megemlékezés, Sportnap, Nagy Sportágválasztó, helyi, kistérségi és országos versenyek, Ballagás, évzáró, stb.