Szép magyar beszéd verseny

Reményik Sándor

E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!”

 

A anyanyelv megtartó erejét és különös értékét kisebbségi helyzetben élő költőink számtalanszor megénekelték. Reményik Sándor szavai ma is ráirányítják figyelmünket a szép beszéd fontosságára.
A Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyt évről évre megrendezik, ezzel is rámutatva arra, hogy nyelv nélkül nincs kultúra, kultúra nélkül nincs nyelv, sem nemzet.


Iskolánk diákjai, Darvai Boróka 7. osztályos, és Szaszler Hanna 6. osztályos tanulók a nem túl szép nevű Budaörsi 1. Számú Általános Iskolában találkoztak a térség többi tanulójával, hogy egy szabadon választott és egy zsűri által kiválasztott szöveg felolvasása során elváljon, ki tud a legszebben, legkifejezőbben olvasni közülük. A modern, rendkívül jól felszerelt iskolában nagy szeretettel fogadták és vendégelték meg a környező településekről érkező diákokat.

A zsűriben színészek és műsorvezetők is helyet foglaltak, és amint ez értékelőbeszédükből kiderült, nagy hangsúlyt fektettek a színészi játékra, vagy ahogy ezt a kereskedelmi csatornák tehetségkutató műsoraiban mondani szokták: „ hogy mennyire jött át”. Valójában ennél fontosabb lenne – ahogy a verseny neve is mutatja – a szép magyar beszéd, a hibátlan kiejtés, a megfelelő hangsúlyozás.


Szaszler Hanna ketegóriájában a 3. helyezést érte el, melyet jó szövegértésének, szép, tiszta kiejtésének, a megfelelő beszédtempójának és hangsúlyozási technikájának köszönhet. Köszönjük Bátorfi Éva tanárnő munkáját, amellyel felkészítette tanítványát a megmérettetésre!

 

Közzétéve: 2018-02-15 07:10:57

Az összes hír